ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.4”

คลิกลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการ
ดาวน์โหลดแนะนำวิธีการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแนะนำวิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดใบ pay-in

     

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 20 เรื่อง  “ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.4″

เคยมั้ย..  ไม่กล้ารับเคสผ่าตัดทำหมันเพราะไม่มั่นใจ
เคยมั้ย..  ผ่าตัดทำหมันแบบลนลาน เพราะมีเคสอื่นนั่งรออยู่หน้าร้าน
เคยมั้ย..  ผ่าตัดเสร็จ กลับบ้านไปแล้ว แต่ไม่มั่นใจ กลัวผูกstumpไม่แน่น กลัวเอารังไข่ออกไม่หมด

ถ้าคุณหมอขาดความมั่นใจในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวขนาดนี้ ขอเชิญมาเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 20 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

เรื่อง “ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.4″

วันอังคารที่ 25 – วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น สำนักงานสัตวแพทยสภา

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563: ระดับ Basic
สำหรับสัตวแพทย์จบใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การผ่าตัดทำหมันในระดับน้อย

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563: ระดับ Advance
สำหรับผู้ที่สามารถผ่าตัดทำหมันได้อย่างถูกต้อง แต่ต้องการความรวดเร็วและเรียนรู้เทคนิคพิเศษใหม่ๆ

(ช่วงเช้า บรรยาย ชั่วโมง หลังจากนั้น แบ่งกลุ่มย่อย ฝึกทำหมันกับวิทยากร งานนี้มีสุนัขและแมวมาให้ฝึกปฏิบัติกันอย่างทั่วถึง)

ค่าลงทะเบียน วันละ 2,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตสะสม หน่วยกิต ต่อการเข้าร่วม วัน สามารถเลือกลงวันเดียว หรือทั้งสองวันก็ได้

*** พิเศษ : ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อสครับ (Scrub shirt) คนละ ตัว


รายละเอียดงานสัมมนา

Basic class เหมาะกับ
1. สัตวแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษา หรือสัตวแพทย์ที่อยู่ในสายงานอื่นๆ แต่เริ่มมาสนใจงานสาขาสัตว์เล็ก และยังขาดประสบการณ์ในการผ่าตัดทำหมัน
2. สัตวแพทย์ที่ไม่ค่อยได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวและสนใจจะลองฝึกปฏิบัติ

Advance class เหมาะกับ
1. สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดลับการทำหมันอย่างถูกต้องปลอดภัยและใช้เวลาไม่นาน หรือสัตวแพทย์ที่ทำหมันมาโดยตลอดแต่ขาดความมั่นใจ
2. สัตวแพทย์ที่ทำหมันได้อย่างถูกต้อง แต่ต้องการแผลเล็กลง และใช้อุปกรณ์ Spay hook ช่วยในการผ่าตัด

งานสัมมนานี้เหมาะกับ
1. สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดลับการทำหมันอย่างถูกต้องปลอดภัยและใช้เวลาไม่นาน หรือสัตวแพทย์ที่ทำหมันมาโดยตลอดแต่ขาดความมั่นใจ
2. สัตวแพทย์ที่เพิ่งศึกษาจบและยังขาดความชำนาญในการฝึกปฏิบัติผ่าตัดทำหมัน
3. สัตวแพทย์ที่ไม่ค่อยได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวและสนใจจะลองฝึกปฏิบัติ
4. สัตวแพทย์ที่อยู่ในสายงานด้านอื่น เช่น สัตว์ใหญ่ ผู้แทนยา วิชาการ ต้องการกลับมาทบทวนทักษะการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

*** เปิดลงทะเบียนที่ www.vetcouncil.or.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน
·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 – 10 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)
     –โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204 และ 205
– LINE Official Account (search LINE ID)  : @vetcce
– Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

 

ภาพแนะนำการลงทะเบียน

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
วันที่เข้าร่วม
1
สพ.ญ. กรุณาสินี ศุภพิพัฒน์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
2
น.สพ. กฤตเมธ นาคแท้ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
3
สพ.ญ. กัญช์ เกล็ดมณี วันที่ 25 สิงหาคม 2563
4
น.สพ. คมกริช สุริเทศ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
5
น.สพ. จักรกฤษณ์ พุ่มชุมพล วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
6
สพ.ญ. จินดาวรรณ สุวรรณชัย วันที่ 25 สิงหาคม 2563
7
สพ.ญ. ชนาพร เสงี่ยม วันที่ 25 สิงหาคม 2563
8
สพ.ญ. ชนิดา นิลดี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
9
น.สพ. ชัชวาน ใจสะอาด วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
10
สพ.ญ. ชุติมน สิงหะการ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
11
น.สพ. ฐิติพงษ์ ปลั่งแสงมาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
12
สพ.ญ. ฐิติพร ตราวณิชกุล วันที่ 25 สิงหาคม 2563
13
สพ.ญ. ณตูห์ พลเรือง วันที่ 25 สิงหาคม 2563
14
สพ.ญ. ณัฏฐ์ธนัน แช่มชู วันที่ 25 สิงหาคม 2563
15
สพ.ญ. ณัฏฐาพร ทาปศรี วันที่ 25 สิงหาคม 2563
16
น.สพ. ณัฐพล พุฒเมือง วันที่ 25 สิงหาคม 2563
17
สพ.ญ. ณิชกานต์ ค่อมบุญ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
18
สพ.ญ. ดมิศรา ชูติกาญจน์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
19
สพ.ญ. ดิศยา โลหะเวช วันที่ 25 สิงหาคม 2563
20
สพ.ญ. ดุสิตรา ภัทร์พาณิช วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
21
สพ.ญ. ตรีรัตน์ วิสุทธิพงศ์ถาวร วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
22
สพ.ญ. ธนารีย์ ภาณุพิจารย์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
23
สพ.ญ. ธันยพร เกียริติจิรปรียา วันที่ 25 สิงหาคม 2563
24
สพ.ญ. นนทลี กาศจักร วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
25
น.สพ. นราธิป วรวัฒนธรรม วันที่ 26 สิงหาคม 2563
26
สพ.ญ. นิชาภา ลาวัลย์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
27
น.สพ. บัณฑิต ชมกุหลาบ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
28
น.สพ. บูรพาพจน์ ทิพยพรตกุล วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
29
สพ.ญ. ปวิภา  โยริยะโชติ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
30
สพ.ญ. ปิยสิริ สืบวงศ์ลี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
31
สพ.ญ. ปุณยนุช สุทธิกุล วันที่ 25 สิงหาคม 2563
32
สพ.ญ. ผกามาศ ศุขรุ่งเรือง วันที่ 26 สิงหาคม 2563
33
น.สพ. พงศกรณ์ ไพรสิงห์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
34
สพ.ญ. พชรพร จันทรรัตน์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
35
สพ.ญ. พัชรวรรณ คงเกษม วันที่ 25 สิงหาคม 2563
36
น.สพ. พัสกร ไชยสาร วันที่ 26 สิงหาคม 2563
37
สพ.ญ. พิงค์รวี อนุจรพันธ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
38
สพ.ญ. พิชญา ดวงรัตน์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
39
สพ.ญ. พีรดา หิรัญกาญจน์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
40
สพ.ญ. ภรณ์ชนก ภาสบุตร วันที่ 25 สิงหาคม 2563
41
สพ.ญ. ภัชทิชา  เสาวภาคย์พงษ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
42
สพ.ญ. ภารวี  วรกิตติพันธ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
43
น.สพ. ภิญโญ พิทยจำรัส วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
44
น.สพ. ภูมิพิงค์ มณีประเสริฐ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
45
สพ.ญ. เมทิตา สัสดี วันที่ 26 สิงหาคม 2563
46
สพ.ญ. รัสรินทร์  กันตวิริทธิ์พล วันที่ 26 สิงหาคม 2563
47
น.สพ. วรปรัชญ์ วิชาชัย วันที่ 25 สิงหาคม 2563
48
สพ.ญ. วรรษมน สืบเหล่ารบ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
49
น.สพ. วัชรพงษ์ เพ็งสุข วันที่ 25 สิงหาคม 2563
50
สพ.ญ. วันใหม่ กฤดานรากรณ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
51
สพ.ญ. วิชญารัตน์ อิทธิไชยศานต์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
52
สพ.ญ. วิลาสินี สุวรรณวงศ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
53
น.สพ. วิไลกร หมุ่โสภิญ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
54
น.สพ. วุฒิชัย ทิพย์บำรุง วันที่ 26 สิงหาคม 2563
55
สพ.ญ. ศรศิวรรณ์  ฐานมั่นคงธนิต วันที่ 25 สิงหาคม 2563
56
สพ.ญ. ศลิษา พิมลบุตร วันที่ 25 สิงหาคม 2563
57
สพ.ญ. ศิริพร เหรียญทอง วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
58
สพ.ญ. ศิโรรัตน์ มัญญะหงษ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
59
สพ.ญ. ศิวาพร พัฒนาสิทธิเสรี วันที่ 26 สิงหาคม 2563
60
น.สพ. ศุภกฤต ศิริเจริญกิจ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
61
น.สพ. ศุภณัฐ ขุนราม วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
62
น.สพ. สยาม ทองคำ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
63
สพ.ญ. สิตาภรณ์ สุขอนันตธรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
64
สพ.ญ. สิริพร นะเขิน วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
65
สพ.ญ. สุพิชชา รอดประชา วันที่ 26 สิงหาคม 2563
66
น.สพ. เสวก เกียรติสมภพ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
67
สพ.ญ. หทัยกาญจน์ สิทธิปัญญา วันที่ 25 สิงหาคม 2563
68
สพ.ญ. หทัยภัทร รัตนธัญญา วันที่ 25 สิงหาคม 2563
69
สพ.ญ. อิศลักษณ์ โพธิอาสน์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563

เวปไซต์เดิม
X