ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 24 เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care

  คลิกลงทะเบียน  
———————
    กำหนดการ 24.pdf 
———————
     วิธีการสมัคร 24.pdf
———————-

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 24 เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care

“เคยมั้ย รีเฟอร์เคสกระดูกไปที่อื่น เพราะไม่มั่นใจ”
“พูดถึงOrtho.. ทำไมมันช่างดูยากจัง”
“หาหมอกระดูกเข้ารพ.ไม่ได้เลย สงสัยคงต้องเรียนรู้เองซะแล้วมั้ง”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาส่งท้ายปี 2020 กับงานสัมมนาครั้งที่ 24 สองวันเต็ม กับหัวข้อ เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care
งานสัมมนาวิชาการที่จะมาปูพื้นฐานงานOrthopedics ให้คุณหมอ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องในเชิงบูรณาการ ผ่าน 8 วิทยากร 8 เนื้อหาเข้มข้น รับชมได้ทั้งในห้องประชุมและออนไลน์
 วันอังคารที่ 22 – วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
 เวลา 09.00-16.30 น.
 ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4 สำนักงานสัตวแพทยสภา จ.นนทบุรี
 พิเศษ ช่องทางออนไลน์ผ่าน GoToWebinar
 ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ วันละ 6 หน่วยกิต
 รวม 2 วัน ได้รับ 12 หน่วยกิต
*** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 24 พ.ย.เป็นต้นไป
OnSite ณ สัตวแพทยสภา
1 วัน 1,000 บาท 2 วัน 1,500 บาท
Online ผ่าน GoToWebinar วันละ 500 บาท
ทั้ง 2 ช่องทาง ได้รับวันละ 6 หน่วยกิต
สอบถามเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการ

 

หมายเหตุ
1. งานสัมมนาดังกล่าวทั้งสองช่องทางการรับชม จะแจกเอกสารประกอบการบรรยายเป็นไฟล์ PDF ล่วงหน้าเท่านั้น ผู้ที่มาร่วมงานสัมมนาที่สัตวแพทยสภากรุณาเตรียมอุปกรณ์เปิดอ่านมาในวันจัดกิจกรรม

2. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน

3. กรณีที่มีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงิน และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 – 10 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)
-โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204 และ 205
– LINE Official Account (search LINE ID)  : @vetcce
– Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

 

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. ถึง 18 ธ.ค. 2563   ที่ www.vetcouncil.or.th เปิดรับจำนวนจำกัดทั้ง 2 ช่องทาง

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วบนหน้าเว็บไซต์นี้ อัพเดตข้อมูลทุก ๆ วันพุธ

 

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1
น.สพ. กฤตเมธ นาคแท้ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
2
น.สพ. กันต์ รุ่งพิริยะเดช รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
3
น.สพ. กีรติ ฏิระวณิชย์กุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
4
สพ.ญ. เกสร พนาสันติกุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
5
น.สพ. คชาภา จันทร์หงษา เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
6
สพ.ญ. จันจิรา สมบูรณ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
7
สพ.ญ. จิตตพร จำคำสอน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 23 ธันวาคม (500 บาท)
8
สพ.ญ. จินตนาการ อ้วนคำ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
9
สพ.ญ. จุฑามาศ อ่องนก เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
10
สพ.ญ. ฉัตรธิดา ปานพรม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
11
น.สพ. ฉัตรภาณุ บุพศิริ เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
12
สพ.ญ. ฉัตรระวี  เทือกแถว รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
13
สพ.ญ. เฉลิมขวัญ จันทร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
14
สพ.ญ. ชไมพร พิรุฬห์ทรัพย์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 ธันวาคม (500 บาท)
15
สพ.ญ. ชัชชลี นิวาสนิลรัตน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
16
สพ.ญ. ชาลินี ศรีบุญเรือง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม
17
น.สพ. ชุมพล  นาครินทร์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
18
สพ.ญ. ชูจิตต์ อินยิ้ม เข้าร่วม วันที่ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
19
สพ.ญ. ณฐมณฑ์  ไวยวารี เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
20
น.สพ. ณัฐพงศ์ กองทผล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
21
น.สพ. ตรียุทธ ม่วงไหมทอง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
22
สพ.ญ. ตรีรัตน์ วิสุทธิพงศ์ถาวร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
23
น.สพ. ตะวัน สันธนะจิตร เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
24
น.สพ. ทักษ์ดนัย ศรีวัฒนาโรทัย เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
25
น.สพ. ธนาวุฒิ เฮงสุโข เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
26
สพ.ญ. ธัญรดี กรรณชนกกร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
27
น.สพ. ธีระยุทธ ทองรินทร์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
28
สพ.ญ. นรากร ไพศาลธนัท รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
29
สพ.ญ. นิธิมา โชติรัตนพิทักษ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
30
สพ.ญ. นิภาพร พิธรรม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 ธันวาคม (500 บาท)
31
สพ.ญ. นิศาชล แก้วน้ำใส รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
32
น.สพ. บรรจง อาจคำ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
33
สพ.ญ. บุญขวัญตา รัตนพงศ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
34
สพ.ญ. บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
35
น.สพ. เบญจพล มงคลธรรม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
36
สพ.ญ. ปฏิญญา มณเฑียร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
37
น.สพ. ปฏิภาณ วงศ์คันทอง เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
38
สพ.ญ. ปฏิมา ตรัยไชยาพร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
39
สพ.ญ. ปทิตตา รวยอารี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
40
น.สพ. ประเสริฐ โมฬีชาติ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
41
สพ.ญ. ปวีณา ดิลกสัมพันธ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
42
สพ.ญ. ปัณณพร แก่นศักดิ์ศิริ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
43
น.สพ. พงษ์ชัย กิตติพล เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
44
น.สพ. พรทวี งามหนัก เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
45
น.สพ. พัฒน์ พันธุ์เจริญ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 23 ธันวาคม (500 บาท)
46
สพ.ญ. พิชญาดา ฉลาดการณ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
47
สพ.ญ. พิมพ์ลดา  อิงคนินันท์ เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
48
สพ.ญ. พุทธรักษา ฟักคง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
49
น.สพ. พุทธาพงศ์ เกียรติธรรมลาภ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
50
น.สพ. ภควิชญ์ จิระสุทัศน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
51
น.สพ. ภัทรพงษ์ ประสงค์ทรัพย์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
52
น.สพ. ภิญโญ พิทยจำรัส รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
53
น.สพ. ภู  ทองอุปการ เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
54
สพ.ญ. มุกดาศจี มหากนก รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
55
สพ.ญ. มุกระวี โพธิ์วิเศษ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
56
สพ.ญ. เมชินี คำรินทร์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
57
น.สพ. ยุทธกิจ วิมรัชตาภรณ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
58
น.สพ. ยุทธศาสตร์ หลวงบุญ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
59
สพ.ญ. วราลี จันทวี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
60
น.สพ. วลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
61
สพ.ญ. วศินี มีชัย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
62
สพ.ญ. วิรดี วงค์เดือน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
63
สพ.ญ. วิลาสินี สุวรรณวงศ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
64
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
65
สพ.ญ. วิวิศนา แสงเพิ่ม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
66
น.สพ. ศตธรรม หนูเอี่ยม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
67
น.สพ. ศรัณย์พงศ์  วงศ์มณี เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
68
น.สพ. ศุภกร มีชู เข้าร่วม วันที่ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
69
สพ.ญ. ศุภวรรณ นุตาคม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
70
น.สพ. ศุภสัณห์ กลิ่นมาลี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
71
น.สพ. สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
72
น.สพ. สมประสงค์ ชัยวิรัตน์นุกูล เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
73
สพ.ญ. สมฤทัย สมบุญพูลพิพัฒน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
74
สพ.ญ. สันต์ฤทัย ตันติธวัชชัยกุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 ธันวาคม (500 บาท)
75
น.สพ. สันติภาพ แตงอ่อน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
76
น.สพ. สามารถ ศรีมงคล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
77
สพ.ญ. สุชานาฏ  สืบสิงห์ เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
78
สพ.ญ. สุชานุช สุขดานนท์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
79
สพ.ญ. สุดารัตน์ พินหอม เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
80
สพ.ญ. สุนันทา สวัสดิพันธ์ เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
81
สพ.ญ. สุประภา ฉัตราภิรัตน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
82
สพ.ญ. สุมัณฑนา ดีเอื้อ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
83
น.สพ. สุรสิทธิ์ เทวาประสิทธิ์ชัย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
84
สพ.ญ. เสาวลักษณ์ เดชสะท้าน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
85
น.สพ. อธิศักดิ์ อมรแก้ว รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
86
สพ.ญ. อนุสรา  พรปัญญานุรักษ์ เข้าร่วม วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,500 บาท)
87
สพ.ญ. อภิชญา ธุระงาน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
88
สพ.ญ. อรฏิมา อัคโกศล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
89
น.สพ. อริยะ  อิฐรัตน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม (1,000 บาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

 

เวปไซต์เดิม
X