ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 25 เรื่อง Rational antibiotic therapy: What works, When, Where, and Why ?

คลิกลงทะเบียน    
ดาวน์โหลดกำหนดการ.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน.pdf
ดาวน์โหลดใบ Pay-in.pdf


ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเปิดศักราชใหม่ 2564 ด้วยงานสัมมนาครั้งที่ 25 เรื่อง Rational antibiotic therapy: What works, When, Where, and Why ?

การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกในการรักษาสัตว์ คุณหมอมั่นใจได้อย่างไรว่า ใช้กุญแจดอกนี้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ส่งผลเสียต่อตัวสัตว์”

กำหนดการจัดงาน

วันจันทร์ที่ 1 ก.พ.2564

รับชมทางช่องทางOnline เท่านั้น ผ่าน GoToWebinar 500 บาท  (ไม่มีการเข้าร่วมงาน ณ สัตวแพทยสภา)

ได้รับ 6 หน่วยกิต

พบกับ Vet Phamacologist 3 ท่านที่จะมาไขความสำคัญการใช้ยาปฏิชีวนะในสุนัขและแมวอย่างสมบูรณ์ มางานเดียวครบ จบทุกประเด็น

 

09.00-10.30 น. – Antibiotic prescribing in neonates, elderly, and pregnant patients

– A guide to bacterial culture interpretation and drug  sensitivity testing interpretation

ผศ.สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30-10.45 น. พักคั่นเวลา

10.45-12.15 น. Antimicrobials in urogenital infections

ผศ.สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.15-13.15 น. พักคั่นเวลา

13.15-14.45 น. Optimize the use of antibiotics for respiratory disorders in dogs and cats

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

14.45-15.00 น. พักคั่นเวลา

15.00-16.30 น. Antimicrobials use in GI disorders

ผศ.น.สพ.ดร.เจนภพ สว่างเมฆ

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ ม.ค.นี้เป็นต้นไปที่ www.vetcouncil.or.th

รับจำนวนจำกัด

 

หมายเหตุ
1. งานสัมมนาดังกล่าวมีเฉพาะให้รับชมออนไลน์ และต้องชมสดในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น โดยข้อมูลการรับชมจะถูกส่งไปทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่29 ม.ค.2564 หากไม่ได้รับข้อมูล ต้องดำเนินการติดต่อสอบถามกับทางศูนย์การศึกษาฯ สัตวแพทยสภาด้วยตนเอง

2. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน

3. กรณีที่มีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงิน และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 – 10 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)
-โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204 และ 205
– LINE Official Account (search LINE ID)  : @vetcce  หรือ https://lin.ee/vQPefiA
– Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

 


ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1
สพ.ญ. กมลชนก เกิดชูชื่น รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
2
สพ.ญ. กรกนก สุขชม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
3
น.สพ. กฤตณัฐ กนิษฐกุล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
4
น.สพ. กฤตเมธ นาคแท้ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
5
สพ.ญ. กุลสิริ หันหาบุญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
6
น.สพ. จตุรงค์ เอกวัฒน์พานิชย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
7
สพ.ญ. จินตนาการ อ้วนคำ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
8
สพ.ญ. จิรกานต์ ว่องวิทย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
9
น.สพ. จิรเดช อำไพพันธุ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
10
สพ.ญ. จุฬาลักษณ์ เหลืองธุวปราณีต รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
11
สพ.ญ. เจริญศรี  ชัยปลื้ม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
12
น.สพ. ชฎิล ตระกูลเชิดชูชัย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
13
น.สพ. ชนิศ ลีธีระประเสริฐ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
14
น.สพ. ชัชวาน ใจสะอาด รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
15
น.สพ. ชาญพัชร์ พงษ์สิงห์จันทร์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
16
น.สพ. ชินภัทร ไทยถาวร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
17
สพ.ญ. ชื่นสุมน  ลิ้มมานนท์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
18
สพ.ญ. ชุติมณฑน์ ต่อสกุลศักดิ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
19
สพ.ญ. ฐนิภัทร บุญสนอง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
20
สพ.ญ. ฐานมาศ แซ่หว่อง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
21
สพ.ญ. ณฐพร บัวศรีทอง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
22
สพ.ญ. ณัฐนรี แรกเรียง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
23
สพ.ญ. ณัฐพร ประจงพงศ์พันธุ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
24
สพ.ญ. ณัฐวดี พรรณวิไล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
25
สพ.ญ. ดวงกมล ธรรมรัตนพฤกษ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
26
สพ.ญ. ทักษอร ดวงอุไร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
27
สพ.ญ. ธนพร ราษฎร์ศิริ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
28
น.สพ. ธนวิทย์ สีหอำไพ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
29
น.สพ. ธนัชพงศ์ วัฒนะลักษมีชัย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
30
น.สพ. นนทรี รอดมณี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
31
น.สพ. นฤนาท พริมมา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
32
สพ.ญ. นิธิมา โชติรัตนพิทักษ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
33
สพ.ญ. นิลุบล แก้วลาย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
34
สพ.ญ. นุจรี รุ่งรัตน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
35
สพ.ญ. บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
36
สพ.ญ. บูรณา ยงทวี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
37
น.สพ. เบญจพล มงคลธรรม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
38
สพ.ญ. เบญจลักษณ์ จาดสุวรรณ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
39
สพ.ญ. ปทิตตา นรากรมังคลา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
40
สพ.ญ. ปนัดดา เนตรพุดซา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
41
สพ.ญ. ปารียาพร ป้อมจักรศิลป์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
42
น.สพ. พงศกร พชรตฤณกร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
43
สพ.ญ. พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
44
สพ.ญ. พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
45
สพ.ญ. พัทธนันท์ ปาประกอบ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
46
สพ.ญ. พิชญา สัตยาวีวัฒนากุล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
47
น.สพ. พิบูลย์ กิจจานุกิจ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
48
สพ.ญ. พิมพ์พนิตา จุลเจือธำรง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
49
สพ.ญ. พิมพ์สิริ ชนะภัย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
50
น.สพ. พิสิฐ  ฉายแผ้ว รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
51
สพ.ญ. พีรดา  หิรัญกาญจน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
52
น.สพ. พุทธรักษา ฟักคง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
53
น.สพ. ภัทรพงษ์ ประสงค์ทรัพย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
54
สพ.ญ. มนสิชา ภู่ชัย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
55
สพ.ญ. มะลิษา สันตวะกุล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
56
สพ.ญ. เมลดา อธิกานนท์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
57
สพ.ญ. รุ่งระวี คงอินทร์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
58
สพ.ญ. วรัฏฐา บุญทุบุญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
59
สพ.ญ. วรารักษ์ พันธ์น้อย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
60
น.สพ. วัชระ ดวงจันทร์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
61
สพ.ญ. วาวิณี ชื่นจอหอ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
62
สพ.ญ. วิมลศิริ กิติพัฒนาวุฒิ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
63
สพ.ญ. วิลาสินี สุวรรณวงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
64
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
65
สพ.ญ. วิไลพร กุณพรม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
66
น.สพ. ศตวรรษ รัชตะวรรณ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
67
สพ.ญ. ศศิธร ทองคำ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
68
สพ.ญ. ศศิประภา ตัวตุลานนท์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
69
สพ.ญ. ศศิวิมล บุญชูศรี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
70
น.สพ. ศิลศักดิ์ แก้วมณีรัตน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
71
น.สพ. ศุภโชติ พิกุลทิพย์สาคร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
72
สพ.ญ. ศุภลักษณ์ ปราบศรีภูมิ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
73
น.สพ. สมมิตร ถาวรวงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
74
น.สพ. สมัคร สุจริต รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
75
น.สพ. สามารถ ติยะวงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
76
น.สพ. สิงหราช รองคำ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
77
สพ.ญ. สิตาภรณ์ สุขอนันตธรรม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
78
น.สพ. สุขศิริ สุขเกษม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
79
น.สพ. สุทธิเดช เทนอิสสระ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
80
สพ.ญ. สุธิดา ม่วงน้อยเจริญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
81
สพ.ญ. สุประภา ฉัตราภิรัตน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
82
น.สพ. สุภัคพล  ลีเพ็ญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
83
สพ.ญ. สุรีวัลย์ วีระทอง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
84
น.สพ. หิรัญกร การหมั่น รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
85
สพ.ญ. อภิชญา ธุระงาน รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
86
สพ.ญ. อมลรดา จิราธิติพร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
87
สพ.ญ. อรฏิมา อัคโกศล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
88
สพ.ญ. อรวรรณ  เจริญเดชานุเคราะห์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
89
น.สพ. อริยะ อิฐรัตน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
90
สพ.ญ. อศัลยา บุษยวิทย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
91
สพ.ญ. แฮะแล็น โซอี่ เคลซี่ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม GoToWebinar (500 บาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564
เวปไซต์เดิม
X