ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง “สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส”

 ดาวน์โหลดกำหนดการ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง “สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส”

 

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563

เวลา 09.00-16.30น.

ณ ห้องทองฑีฆายุ สัตวแพทยสภา

 

กิจกรรมภายในงาน

-แนะนำการเขียนบทความประสบการณ์อันเป็นประโยชน์เพื่อขออนุมัติหน่วยกิตท้ายคาบ

-ร่วมทำบุญสำนักงานสัตวแพทยสภา เจริญน้ำพระพุทธมนต์ ถวายเพลพระ

-รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

-รดน้ำดำหัวพี่ๆสัตวแพทย์อาวุโสอาวุโส และนายกสัตวแพทยสภา

 

*** เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะได้รับ 5 หน่วยกิต

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ 2 ช่อง (ทางใดก็ได้)

1.ทางLINEของสัตวแพทยสภา (LINE ID: @vetcce)

2.โทร.02-017-0700-8 ต่อ 205

 

แจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาทำการ

เวปไซต์เดิม
X