ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 25 เรื่อง Rational antibiotic therapy: What works, When, Where, and Why ?

คลิกลงทะเบียน     ดาวน์โหล

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 24 เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care

  คลิกลงทะเบียน   —&

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 23 เรื่อง Common infectious diseases in clinical practice

คลิกลงทะเบียน     ดาวน์โหล

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 22 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนา

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 21 ของศ.ศ.สพ.เรื่อง Updates on Canine and Feline Dermatology 2020

คลิกลงทะเบียน ดาวน์โหลดกำห

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.4”

คลิกลงทะเบียน ดาวน์โหลดกำห

ศูนย์การศึกษาฯ-ติดต่อเรา

“ศูนย์การศึกษาต่อเนื

ศูนย์การศึกษาฯ-ส่วนช่วยเหลือ

๐ วิธีการใช้งานระบบสมาชิก

ศูนย์การศึกษาฯ-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 แบบฟอร์ม  สมัครสถาบันและต

ศูนย์การศึกษาฯ-คำถามที่พบบ่อย

1.คำถาม : ทำไมต้องมีการเก็

เวปไซต์เดิม
X