ศูนย์การศึกษาฯ-ติดต่อเรา

“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ : อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา : 68/8  หมู่ 1 ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ต่อ 201, 203, 204
โทรสาร :  0-2017-0709
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ เพิ่มช่องทางการติดต่อ Line ID: cce-vet
สามารถติดต่อได้วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.
*หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
OR Code

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ : vetcce@vetcouncil.or.th (ติดต่อกิจกรรมรายบุคคล)
vetcce1@vetcouncil.or.th (ติดต่อกิจกรรมสถาบัน)
เวปไซต์เดิม
X