ศูนย์ประเมินฯ-ติดต่อเรา

สำนักงานสัตวแพทยสภา : 68/8  หมู่ 1 ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ ต่อ 224

โทรสาร :  0-2017-0709


ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ : vceval@gmail.com

เวปไซต์เดิม
X